GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ 3G/4G VIETTEL

MIMAX70

3GB DATA tốc độ cao

Giá: 70.000đ

Hạn: 30 ngày

MIMAX90

5GB DATA tốc độ cao

Giá: 90.000đ

Hạn: 30 ngày

MIMAX125

8GB DATA tốc độ cao

Giá: 125.000đ

Hạn: 30 ngày

MIMAX200

15GB DATA tốc độ cao

Giá: 200.000đ

Hạn: 30 ngày

UMAX300

30GB DATA tốc độ cao

Giá: 300.000đ

Hạn: 30 ngày

MIMAXSV

3GB DATA tốc độ cao

Giá: 50.000đ

Hạn: 30 ngày

Loading...

GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ DCOM 3G VIETTEL

D30

2,5GB DATA tốc độ cao

Giá: 30.000đ

Hạn: 30 ngày

D50

3,5GB DATA tốc độ cao

Giá: 50.000đ

Hạn: 30 ngày

D70

7GB DATA tốc độ cao

Giá: 70.000đ

Hạn: 30 ngày

D90

10GB DATA tốc độ cao

Giá: 90.000đ

Hạn: 30 ngày

D120

12GB DATA tốc độ cao

Giá: 120.000đ

Hạn: 30 ngày

D200

20GB DATA tốc độ cao

Giá: 200.000đ

Hạn: 30 ngày

D500

48GB DATA tốc độ cao

Giá: 500.000đ

Hạn: 30 ngày

D900

84GB DATA tốc độ cao

Giá: 900.000đ

Hạn: 30 ngày

TIN TỨC MỚI NHẤT 

Loading...